Szakterületek

Cégjog

 • cégalapítás, cégképviselet,
 • átalakulások és módosítások,
 • végelszámolás – szükség esetén könyvelői, illetve könyvvizsgálói közreműködéssel,
 • felszámolás, csődeljárás,
 • szövetkezetek és egyesületek alapítása, módosítása, képviselete.

Polgári jog

 • szerződések és alapító okiratok készítése,
 • tulajdonközösség megszüntetése,
 • kártérítési ügyek,
 • családjogi ügyek, gyámügyek,
 • végrendeletek és öröklési szerződések készítése,
 • ingatlanügyek, ingatlanközvetítés.

Jogi informatika, szerzői jog, internetjog

Általános jogi tanácsadás, jogi segítségnyújtás